Felles digitale tjenester til kommune-Norge

KS Digitale fellestjenester (DIF) skal bidra til en mer effektiv digitalisering av kommunale tjenester. I fellesskap skal vi utvikle trygge og brukervennlige løsninger for kommuner og innbyggere i hele landet.

Tegning av to piler. Den ene er lang og flokete. Den andre er stor og rett, for å illustrere at vi blir sterkere, når vi jobber sammen og drar i samme retning.

Tjenestene

Fiks-tjenestene skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan digitalisere viktige funksjoner raskere og for lavere kostnader. Vi leverer fagsystemer, innbyggertjenester og løsninger for overføring og tilgjengeliggjøring av data.

Nyheter og arrangementer

Få nyhetene på e-post

Få siste nytt om Fiks-tjenestene og invitasjon til brukermøter og andre arrangementer.